Сесії селищної ради

 

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

смт. Володимирівка

 

 

19.12.2017                                                                                        №VI/104-892

 

 

Про селищний бюджет на 2018 рік

 

 

           Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», проекту- рішення районної ради від 20.12.2017№7/19- «Про районний бюджет на 2018 рік» селищна рада

 

     ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити  на 2018 рік:

       1.1. Доходи  селищного  бюджету у  сумі 10189800грн., в тому числі доходи  загального фонду - у сумі 9707800 грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 482000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

        1.2. Видатки селищного  бюджету у  сумі 10189800грн., в тому числі видатки загального фонду - у сумі 8286800 грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 19030000 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

    2. Установити:   

   2.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів селищного бюджету в сумі  2000грн.,  згідно з додатком № 3 цього рішення.   

    2.2. Профіцит  загального   фонду селищного  бюджету  у  сумі 1421000грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

    2.3. Дефіцит   спеціального  фонду  селищного  бюджету  у  сумі  1421000грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 3 цього рішення».

 

    3. Затвердити  на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком   № 4 цього рішення.

 

          4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  згідно з додатком № 5 цього рішення.

          5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку 6 цього рішення.

 

          6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

 

             6. Установити, що у 2018 році:  

               6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать надходження, які визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

            6.2.  До доходів спеціального фонду селищного бюджету належать надходження, які визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

            6.3. Відповідно до частини 1 статті 20 Бюджетного кодексу України формування селищного бюджету здійснюється із застосуванням перехідних кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВМБ) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК),  без застосування програмно-цільового методу.

 

 

          7. Розпоряднику коштів селищного бюджету:

 

          7.1. Передбачити на 2018 рік у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

                   7.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень на 2018 рік, затверджених у додатку 2 до цього рішення.

 

           8. Надати право Виконавчому комітету в особі голови селищної ради

 ( Абраменко) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

         9. Володимирівській селищній раді:

 

         9.1. Організувати роботу щодо наповнення дохідної частини селищного бюджету, проведення заходів, спрямованих на оптимізацію видатків та економію бюджетних коштів;

         9.2. Здійснювати:

         9.2.1. Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету у розрізі економічної класифікації;

       9.2.2.Здійснювати виплату стимулюючого характеру працівникам бюджетних установ за умови забезпечення у повному обсязі обов’язкових виплат із заробітної плати,інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.

       9.2.3.Утримувати чисельність працівників і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату ,включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород ,матеріальну допомогу ,лише в межах фонду оплати праці,затвердженого в кошторисах бюджетних установ.

        9.2.4. Відображення змін до розпису селищного бюджету по бюджетним організаціям і установам  у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

 

          10. Додатки до рішення № 1 – 6 є його невід'ємною частиною.

 

          11. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2018 року.  

 

                   12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності бюджету (Сидоров).

 

 

 

Голова селищної  ради                                             В.В. Абраменко

 

Логін: *

Пароль: *